მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 1

ბინა # 36

2

53.9 მ2

46 მ2

11.5 მ2

5.2 მ2

7.9 მ2