მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 1

ბინა # 37

2

50.8 მ2

44.1 მ2

10.7 მ2

5 მ2

6.7 მ2