მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 1

ბინა # 38

2

48.6 მ2

41.9 მ2

10.7 მ2

5 მ2

6.7 მ2