მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 1

ბინა # 44

1

32.7 მ2

28.4 მ2

4 მ2

3.9 მ2