მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 2

ბინა # 66

2

48.6 მ2

41.9 მ2

10.7 მ2

5 მ2

6.7 მ2