მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 2

ბინა # 72

1

32.7 მ2

28.4 მ2

4 მ2

3.9 მ2