მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 3

ბინა # 113

1

32.7 მ2

28.8 მ2

4.4 მ2

3.9 მ2