მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 3

ბინა # 115

2

52.8 მ2

45.2 მ2

10.9 მ2

4.9 მ2

7.6 მ2