მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 4

ბინა # 134

2

55.1 მ2

51.7 მ2

17.4 მ2

5.2 მ2

3.4 მ2