მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 4

ბინა # 136

2

50 მ2

46.6 მ2

14.6 მ2

5.2 მ2

3.4 მ2