მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 4

ბინა # 137

2

52.2 მ2

48.4 მ2

15.3 მ2

4.4 მ2

3.4 მ2