მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 4

ბინა # 138

2

50.3 მ2

46.9 მ2

15.3 მ2

4.2 მ2

3.4 მ2