მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 4

ბინა # 139

2

50.4 მ2

47 მ2

15.3 მ2

4.2 მ2

3.4 მ2