მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 4

ბინა # 140

2

52 მ2

47.7 მ2

15.3 მ2

4.4 მ2

4.3 მ2