მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 4

ბინა # 141

2

63.7 მ2

63.7 მ2

15.3 მ2

4.4 მ2