მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C2 სართული 4

ბინა # 142

2

58.4 მ2

51.6 მ2

11.9 მ2

4.4 მ2

6.8 მ2