მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 2

ბინა # 116

2

47.6 მ2

40.3 მ2

10.7 მ2

5.2 მ2

7.3 მ2