მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 2

ბინა # 119

2

46.5 მ2

41.7 მ2

15.1 მ2

4.1 მ2

4.8 მ2