მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 2

ბინა # 121

1

36.7 მ2

30 მ2

4.1 მ2

6.7 მ2