მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 2

ბინა # 126

1

32.2 მ2

28.4 მ2

4 მ2

3.8 მ2