მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 4

ბინა # 161

2

53.5 მ2

50.1 მ2

15.7 მ2

5.2 მ2

3.4 მ2