მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 4

ბინა # 166

2

50.6 მ2

47.2 მ2

15.3 მ2

4.4 მ2

3.4 მ2