მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 4

ბინა # 167

2

50.3 მ2

46.9 მ2

15.3 მ2

4.2 მ2

3.4 მ2