მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 4

ბინა # 170

2

50.7 მ2

47.3 მ2

15.5 მ2

4.9 მ2

3.4 მ2