მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C3 სართული 4

ბინა # 171

2

50 მ2

46.6 მ2

15 მ2

5.5 მ2

3.4 მ2