სახლი პოლიტკოვსკაიაზე თბილისი

ბლოკი A სართული 18

ბინა # 237

5

196.5 მ2

156.3 მ2

20.3 მ2

14.8 მ2

11.5 მ2

11.3 მ2

6 მ2

4.1 მ2

5.1 მ2

2.1 მ2

40.2 მ2