არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-I სართული 5

ბინა # 21

4

88.1 მ2

67.3 მ2

11.1 მ2

10.5 მ2

14.3 მ2

5.1 მ2

13.3 მ2

1.3 მ2

6.2 მ2