არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 4 სართული 2

ბინა # 3

2

51.9 მ2

42.3 მ2

13.3 მ2

4 მ2

8.3 მ2

1.3 მ2