გაყიდულია

არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-V სართული 2

ბინა # 7

2

48.8 მ2

44.5 მ2

15 მ2

4.3 მ2

1.3 მ2

3 მ2