არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 5 სართული 3

ბინა # 11

3

97.7 მ2

72.6 მ2

20.9 მ2

17.8 მ2

5.6 მ2

9.9 მ2

15.2 მ2