არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-V სართული 3

ბინა # 14

2

57 მ2

43.1 მ2

14.9 მ2

4.6 მ2

13.9 მ2