არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-V სართული 3

ბინა # 17

2

66.1 მ2

51.4 მ2

15.6 მ2

4.4 მ2

14.7 მ2