გაყიდულია

არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-V სართული 4

ბინა # 22

2

55.5 მ2

45.5 მ2

1.3 მ2

8.7 მ2

4.9 მ2

8.7 მ2

1.3 მ2