გაყიდულია

არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-VII სართული 3

ბინა # 20

3

84.4 მ2

72.9 მ2

18.1 მ2

15.6 მ2

5.4 მ2

8.9 მ2

1.3 მ2

1.3 მ2