გაყიდულია

არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 7 სართული 5

ბინა # 48

3

84.4 მ2

72.9 მ2

18.1 მ2

15.6 მ2

5.4 მ2

8.9 მ2

1.3 მ2

1.3 მ2