არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-VII სართული 5

ბინა # 55

3

80.6 მ2

69.2 მ2

17.3 მ2

15.6 მ2

5.3 მ2

1.3 მ2

1.3 მ2

8.8 მ2