გაყიდულია

არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 1-IX სართული 3

ბინა # 10

3

107.8 მ2

82.6 მ2

22 მ2

11.1 მ2

13.8 მ2

5.8 მ2

4.6 მ2

6 მ2

19.2 მ2