არქტური ლისი თბილისი

ბლოკი 2-X სართული 5

ბინა # 18

2

73.6 მ2

52.2 მ2

19.8 მ2

4.5 მ2

20.1 მ2