თრიალეთი რეზიდენსი ბაკურიანი

ბლოკი B სართული 1

ბინა # 10

2

39.94 მ2

39.61 მ2

0.33 მ2