მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A1 სართული 1

ბინა # 13

2

47.3 მ2

43.2 მ2

11.5 მ2

4.4 მ2

4.1 მ2