მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 1

ბინა # 19

1

38.4 მ2

35.7 მ2

4.8 მ2

2.7 მ2