მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 1

ბინა # 21

3

69.4 მ2

62.5 მ2

13.3 მ2

14.3 მ2

4.4 მ2

6.9 მ2