მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 1

ბინა # 30

2

60.5 მ2

56.9 მ2

14.2 მ2

6.4 მ2

3.6 მ2