მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 2

ბინა # 50

1

38.4 მ2

35.7 მ2

4.8 მ2

2.7 მ2