მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 2

ბინა # 57

2

49.4 მ2

40.7 მ2

11.5 მ2

4.4 მ2

8.7 მ2