მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 3

ბინა # 81

2

38.4 მ2

35.7 მ2

4.8 მ2

2.7 მ2