მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 3

ბინა # 82

2

50.2 მ2

44.4 მ2

12.6 მ2

5.8 მ2

5.8 მ2