მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 1

ბინა # 1

2

43.7 მ2

40 მ2

4.4 მ2

3.7 მ2