მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 2

ბინა # 24

2

46.9 მ2

43.1 მ2

11.5 მ2

4.9 მ2

3.8 მ2