მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 3

ბინა # 42

1

43.7 მ2

40 მ2

4.4 მ2

3.7 მ2